εκσκαφέας

εκσκαφέας
Μηχάνημα που χρησιμοποιείται γενικά για την εκσκαφή σκληρών ή θρυμματισμένων βράχων και για την εύκολη και γρήγορη απομάκρυνση των υλικών που προκύπτουν από την εκσκαφή. Όταν η εκσκαφή γίνεται στον βυθό της θάλασσας, το μηχάνημα ονομάζεται βυθοκόρος. Επειδή στις κατασκευές των οδών, των σιδηροδρομικών γραμμών, των διωρύγων, των επιχωμάτων κλπ. οι μεγάλες χωματουργικές εργασίες έχουν μέγιστη σπουδαιότητα, είναι προφανής η σημαντική οικονομία εργατικών χεριών και χρόνου, που επιτυγχάνεται με τη χρήση αυτού του μηχανικού μέσου. Εκτός από τα οδοιπορικά και υδραυλικά έργα, οι ε. χρησιμοποιούνται με πολλά πλεονεκτήματα για την εκτέλεση εκσκαφών σε οικοδομικά έργα: επιπεδώσεις, θεμελιώσεις των κατασκευών, αποχετεύσεις. Τέλος, οι ε. βρίσκουν ευρύτατη εφαρμογή στα ορυχεία ανοιχτού τύπου όπως τα ελληνικά λιγνιτωρυχεία των λιγνιτικών πεδίων Πτολεμαϊδας – Αμυνταίου και Μεγαλόπολης. Οι χερσαίοι ε. διακρίνονται στις εξής κατηγορίες: ε. με μηχανικό φτυάρι με βραχίονα. Αποτελούνται από ένα κατώτερο φορείο με τέσσερις τροχούς πάνω σε σιδηροτροχιές ή συνηθέστερα από ένα ερπυστριοφόρο φορείο. Αυτό φέρει μία οδοντωτή στεφάνη με κάθετο άξονα, στο επάνω μέρος της οποίας είναι στερεωμένη μία περιστρεφόμενη πλάκα. Επάνω σε αυτή, είναι τοποθετημένος ο θαλαμίσκος στον οποίο βρίσκονται ο κινητήρας Ντίζελ, το βαρούλκο, τα τύμπανα ελέγχου της εξάρτησης και η θέση του χειριστή. Στο ένα άκρο της περιστρεφόμενης πλάκας είναι συνδεδεμένη μία διπλή δοκός, η οποία στηρίζεται με συρματόσχοινα έτσι ώστε να μεταβάλλουν την κλίση της και να ρυθμίζουν την απόσταση εκσκαφής. Στη δοκό είναι αρθρωμένος ένας διπλός βραχίονας, ο οποίος μπορεί να μετακινείται με τον κατάλληλο τρόπο και να επιτελεί μία περιστροφή στο κατακόρυφο επίπεδο. Στην άκρη του διπλού βραχίονα είναι στερεωμένο το φτυάρι, ένας μεγάλος μεταλλικός κάδος, ο οποίος έχει πυθμένα που μπορεί να ανοίξει και περιεκτικότητα συνήθως 0,38-0,8 κ.μ. Ο κάδος έχει ενισχυμένη τη μετωπιαία πλευρά, με κοφτερό χείλος και με χαλύβδινα δόντια. Το φτυάρι κινείται με τον βραχίονα έτσι ώστε το κοφτερό άκρο να πιέζεται πάνω στον βράχο (στον οποίο εισχωρεί αμέσως), καθώς κινείται από κάτω προς τα πάνω πολλές φορές και θρυμματίζει την επιφάνειά του. Το υλικό που αποσπάται πέφτει μέσα στον μεταλλικό κάδο και τον γεμίζει. Ύστερα, με την περιστροφή της πλάκας, το φτυάρι κατευθύνεται προς τα οχήματα μεταφοράς και με το άνοιγμα του πυθμένα εκκενώνεται αμέσως. ε. με σαγόνια. Έχει φορείο, περιστρεφόμενη πλάκα και θαλαμίσκο όμοια ακριβώς με τον προηγούμενο τύπο, αλλά, αντί για τη διπλή δοκό με τον βραχίονα, έχει αρθρωμένη στην πλάκα μία δικτυωτή ράβδο η οποία στηρίζεται από ένα σύστημα συρματόσχοινων που ρυθμίζει και την κλίση της. Στην κορυφή της ράβδου είναι στερεωμένες οι τροχαλίες παρέκκλισης απ’ όπου περνούν τα σχοινιά που χειρίζονται τον κάδο. Αυτός αποτελείται συνήθως από δύο σιαγόνες αρθρωμένες μεταξύ τους έτσι ώστε να ανοίγουν και να κλείνουν με κατάλληλο χειρισμό των συρματόσχοινων από τον χειριστή. Ο κάδος στερεώνεται με ανοιχτές τις σιαγόνες. Αυτές στηρίζονται με τα κοφτερά χείλη τους στο έδαφος που θα εκσκαφθεί και εισχωρούν μέσα σε αυτό. Με την έλξη ενός σχοινιού πλησιάζουν οι δύο σιαγόνες ώσπου να εφαρμόσουν μεταξύ τους και έτσι συγκρατούν το υλικό που ανέσκαψαν κατά τη συγκλίνουσα κίνησή τους. Ο ε. αυτός έχει το πολύ σπουδαίο πλεονέκτημα να εργάζεται και σε στάθμη χαμηλότερη από τη στάθμη της μηχανής. ε. ατέρμονες με αλυσίδα κάδων. Είναι κατάλληλοι για έργα πάνω σε ανθεκτικά εδάφη και βράχους. Αποτελούνται και αυτοί από ένα κινητό φορείο πάνω σε σιδηροτροχιές ή σε ερπύστριες, αλλά διαφέρουν βασικά από τους προηγούμενους τύπους επειδή εξασφαλίζουν συνέχεια εκσκαφικής εργασίας. Πράγματι, η σειρά των κάδων με τα κοφτερά χείλη, στερεωμένη πάνω σε μία αλυσίδα που στηρίζεται από έναν ανθεκτικό κινητό βραχίονα, κινείται συνεχώς. Το υλικό εκσκαφής μπορεί να εκκενώνεται σε μία μεταφορική ταινία ή στο πλάι. ε. ατέρμονες με τροχό κάδων. Είναι όμοιοι με τον προηγούμενο τύπο ως προς την αρχή λειτουργίας και την ποσότητα της εργασίας που πραγματοποιείται (5.000-7.000 και περισσότερα πραγματικά κ.μ. την ώρα μεταφερόμενου υλικού, ανάλογα με τον τύπο). Οι κάδοι είναι τοποθετημένοι περιφερειακά σε έναν τροχό που περιστρέφεται γύρω από τον άξονά του. Οι ε. που λειτουργούν στο νερό ή βυθοκόροι χρησιμοποιούνται για την εκσκαφή και για να ανυψώσουν από τον πυθμένα διάφορα πετρώδη υλικά (άμμος, χαλίκια, κροκάλες). Οι βυθοκόροι με φτυάρι και με σιαγόνες δεν διαφέρουν, όσον αφορά τη λειτουργία τους, από τους αντίστοιχους χερσαίους ε., παρά μόνο στο ότι είναι τοποθετημένοι πάνω σε μεγάλες πλωτές φορτηγίδες και λειτουργούν συνήθως με μηχανές. Αντίθετα, ιδιαίτερη θέση έχει η σχοινοβυθοκόρος (ή ντραγκ-λάιν), η οποία αποτελείται από δύο μεταλλικούς στύλους, τοποθετημένους σε μεταβλητή απόσταση από 50-400 μ. Ανάμεσά τους είναι αναρτημένο ένα συρματόσχοινο πάνω στο οποίο κινείται ένα φτυάρι ή ένας κάδος με σαγόνια που μετακινούνται κατακόρυφα με το συρματόσχοινο και οριζόντια με ένα άλλο συρματόσχοινο, από ένα βαρούλκο. Αυτό συγχρόνως μεταβάλλει την κλίση των λεπίδων του φτυαριού ως προς το έδαφος, επιδρώντας πάνω στην τάση των δύο σχοινιών. Ευρύτατα χρησιμοποιούνται και οι βυθοκόροι δι’ αναρρόφησης, οι οποίοι είναι κατάλληλοι για την ανύψωση λασπωδών υλικών, και οι βυθοκόροι με πεπιεσμένο αέρα, που χρησιμοποιούνται για την άμμο. Αυτός ο δεύτερος τύπος αποτελείται από δύο μεγάλους κυλίνδρους. Από τον έναν κατέρχεται προς τον πυθμένα, που θα εκσκαφθεί, νερό με πίεση, το οποίο ανεβαίνει μαζί με άμμο από τον άλλον. ε. με ερπύστριες. Εξαιτίας αναλογίας τρόπων εργασίας ονομάζεται ε. με ερπύστριες ένα σύγχρονο μέσο και είναι ερπυστριοφόρο, κατάλληλο για τη βαθιά εκσκαφή του εδάφους και γι’ αυτό τον λόγο, χρησιμοποιείται πολύ στη γεωργία για εγγειοβελτιωτικά έργα, στην εκσκαφή χανδάκων καθώς και στην οδοποιία. Γιγαντιαίος ερπυστριοφόρος εκσκαφέας με τροχό κάδων· έχει βάρος λειτουργίας 7.200 τόνους και ισχύ 8.570 KW και θεωρητικά μπορεί να μετακινήσει 10.700 κ.μ. χώματα την ώρα. Εσκαφέας για την εκτέλεση χωματουργικών εργασιών. Εργασίες εκσκαφής στον Αλμυρό Βόλου (φωτ. ΑΠΕ).
* * *
ο
τροχήλατο γεωργικό μηχάνημα για εκσκαφή τού εδάφους.

Dictionary of Greek. 2013.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • εκσκαφέας — ο μηχάνημα που χρησιμοποιείται για την εκσκαφή και ταυτόχρονη μεταφορά των χωμάτων, μπουλντόζα …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • διορυκτής — διορυκτής, ο (θηλ. διορυκτίς και διορυκτρίς, η) (Α) [διορύσσω] ο εκσκαφέας …   Dictionary of Greek

  • κυνόμυς — (Cynomys). Γένος τρωκτικών της οικογένειας των σκιουριδών. Το πιο κοινό είδος του γένους είναι το Cynomys ludovicianus, το οποίο έχει μήκος περίπου 40 εκ., ενώ τα θηλυκά συνήθως είναι μικρότερα. Κατά την εμφάνισή του είναι όμοιο με τον αρκτόμυ… …   Dictionary of Greek

  • μπουλντόζα — Βλ. λ. γαιοπροωθητήρας. * * * η μηχανή εκσκαφής ή κατεδάφισης οικοδομών, εκσκαφέας. [ΕΤΥΜΟΛ. Νόθο σύνθ. < αγγλ. bulldozer < bulldoze < bull «ταύρος» + doze, άλλη μορφή τού dose < υστερολατ. dosis < δόσις] …   Dictionary of Greek

  • ορύκτης — ο (Α ὀρύκτης) [ορύσσω] αυτός που σκάβει τη γη προκειμένου να ανοίξει όρυγμα, σκαφέας, εκσκαφέας νεοελλ. 1. ειδικά κατασκευασμένο βαρύ σφυρί το οποίο χρησιμοποιείται στα μεταλλεία για τη διάτρηση τών κοιτασμάτων και τών πετρωμάτων όταν αυτά είναι… …   Dictionary of Greek

  • μπουλντόζα — η (λ. αγγλ.), όχημα που χρησιμοποιείται για εκσκαφές, ο εκσκαφέας: Η μπουλντόζα έσκαψε για να μπουν τα θεμέλια του σπιτιού …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

  • φαγάνα — η 1. βυθοκόρος (βλ. λ.). 2. εκσκαφέας (βλ. λ.). 3. μτφ., πρόσωπο ή μηχάνημα που καταναλώνει υπερβολική ποσότητα οποιουδήποτε πράγματος (φαγητού, καυσίμων, χρημάτων κτλ.), φαγάδικος: Είναι φαγάνα στη βενζίνη, γιατί είναι παλιό αυτοκίνητο. 4.… …   Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”